Termeni și condiții

1. Termeni și condiții principale

Platforma Info-Derm.com oferă serviciul de consultanță dermato-venerologică online ce nu poate înlocui consultul medical de specialitate, realizat în persoană și nu poate substitui diagnosticul stabilit pe baza investigațiilor medicale. Consultanța dermato-venerologică online are scop informativ și vă poate oferi recomandări generale despre starea dumneavoastră de sănătate. Aceasta are un rol adițional consultului medical de specialitate și nu trebuie să împiedice sau să excludă realizarea acestuia. De asemenea, consultanța dermato-venerologică online nu poate fi utilizată în cazurile de urgență medicală.

Conform reglementărilor legale, aflate în vigoare, medicii echipei Info-Derm vă pot informa cu privire la tratamentul recomandat afecțiunii dumneavoastră, cu mențiunea clară a faptului că aceste informații nu reprezintă recomandări în cazul dumneavoastră, tratamentul eliberat pe bază de prescripție medicală putȃnd fi obținut doar în urma efectuării unui consult medical de specialitate în persoană. Întrucȃt recomandările echipei Info-Derm se bazează pe analiza unor simptome și semne descrise de către dumneavoastră, trebuie să vă asumați faptul că o descriere incorectă poate să determine erori în procesul de consultanță medicală.

Serviciul de consultanță medicală oferit de Info-Derm are scop informativ și educațional și nu poate fi considerat în nicio situație un consult medical de specialitate. 

Platforma Info-Derm, Administratorul Platformei și colaboratorii săi nu pot fi considerați răspunzători pentru nici un prejudiciu/pierdere de orice fel.

Prin accesarea platformei www.info-derm.com vă exprimați acordul pentru completarea chestionarelor ce detaliază istoricul afecțiunii dumneavoastră, precum și alte date personale și privind starea dumneavoastră de sănătate, transmiterea acestora către medicii echipei Info-derm și încărcarea unor fotografii ale afecțiunii sau încărcarea altor documente medicale ce atestă starea dumneavoastră de sănătate.

2. Termeni și condiții generale și definiții

"Platforma" este reprezentată de website-ul www.info-derm.com, în timp ce "Administratorul Platformei" este reprezentat de SC Dermada Vision S.R.L., cu sediul în Strada Grigore Cobălcescu nr. 7, mansarda, camera 1, ap. 14, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. de ordine J40/3693/11.03.2020 și Codul Unic de înregistrare 42391460. "Utilizatorul" se referă la orice persoană ce accesează Platforma și solicită serviciile acesteia. "Medicii" se referă la medicii colaboratori ai Platformei, ce răspund la solicitările Utilizatorilor și oferă serviciile găzduite de Platformă, "Serviciul" se referă la orice serviciu oferit de Platformă, definit sub forma unui document electronic ce atestă comunicarea dintre Medici și Utilizator sub formă de consultanță medicală dermato-venerologică.

Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizate a platformei www.info-derm.com (document denumit în continuare Termeni și condiții).  Accesarea și utilizarea Platformei presupune acceptarea necondiționată și în întregime a Termenilor și condițiilor de către Utilizator. Nerespectarea oricărei prevederi din Termeni și condiții atrage după sine obligația Utilizatorului de a părăsi Platforma. Continuarea navigării oricărei pagini, crearea unui cont și solicitarea unui Serviciu presupune acceptarea în totalitate a Termenilor și condițiilor de către Utilizator (Contract dintre Utilizator și Administratorul Platformei). 

Administratorul Platformei are dreptul să modifice sau să actualizeze în orice moment Termenii și condițiile fără a notifica în prealabil Utilizatorul și fără a prezenta motive scrise. De asemenea, Administratorul Platformei poate să cesioneze către un terț oricȃnd drepturile și obligațiile provenite din Termeni și condiții, iar Utilizatorul consimte anticipat la cesiune, conform dispozițiilor art. 1315 și următoarele din Codul Civil. De asemenea, Utilizatorul consimte anticipat la substituirea 

Administratorului Platformei cu un terț în baza prevederilor acestor Termeni și condiții.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, vă rugăm să părăsiți Platforma și să nu solicitați Serviciile oferite de website-ul www.info-derm.com.

3. Notă privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu legislația privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Platformei se angajează să prelucreze datele personale furnizate de către Utilizator în condiții de siguranță și doar pentru scopurile menționate în cadrul Platformei. Prin utilizarea Platformei, vă exprimați acordul pentru colectarea și prelucrarea de către Administratorul Platformei a  datelor dumneavoastră personale introduse în cadrul oricărei pagini a Platformei, conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016. Suplimentar, Administratorul Platformei nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare/prejudiciu apărut în afara posibilităților sale de control, internetul fiind un spațiu în care pot apărea situații neprevăzute. Mai multe detalii privind protecția datelor cu caracter personal pot fi consultate în Politica de confidențialitate și Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Puteți să ne solicitați oricȃnd ștergerea datelor dumneavoastră personale furnizate Platformei prin cerere semnată și datată prin e-mail la adresa infoderm.contact@gmail.com.

4. Drepturi de autor privind conținutul Platformei

Conținutul sub formă de text și elementele grafice au fost create cu ajutorul platformei specializate Wix.com, utilizează elemente de liberă circulație electronică și aparțin Administratorului platformei conform legislație privind Drepturile de autor aflate în vigoare. Orice element ce aparține unei alte surse va asocia specificarea sursei respective.

Utilizatorul acceptă faptul că Administratorul Platformei este exonerat de orice răspundere privind informațiile și materialele publicate pe Platformă, dar fără a se limita la acestea, inclusiv preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de "comunicate de presă" și că Administratorul Platformei nu poate fi tras la răspundere pentru veridicitatea și validitatea conținutului Platformei sau pentru acte juridice ce decurg din utilizarea Platformei.

Este interzisă publicarea pe platformă de către Utilizator a oricărui material obscen, violent, rasist, ilegal sau care să aducă prejudicii fizice sau emoționale Platformei sau a oricărei alte persoane.

Pentru utilizarea conținutul platformei în orice alt scop decȃt cel personal sau pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail infoderm.contact@gmail.com.

Nerespectarea acestor condiții atrage după sine dreptul Administratorului Platformei de a șterge sau chiar de a bloca accesul Utilizatorului în cauză și atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția conținutului Platformei fără acordul Administratorului Platformei. Administratorul Platformei are dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

 

5. Limitarea răspunderii

Administratorul platformei nu își asumă răspunderea pentru pierderi de date sau informații rezultate din evenimente ce nu sunt în controlul său. Administratorul Platformei nu garantează următoarele evenimente: lipsa apariției unor întreruperi sau erori tehnice ale Platformei; faptul că serverul sau serviciul oferit Utilizatorului este lipsit de viruși informatici sau de alte elemente care ar putea produce prejudicii Utilizatorului sau dispozitivului electronic prin care se accesează Platforma. 

Administratorul Platformei nu este responsabil în nicio circumstanță în care Utilizatorul nu poate accesa platforma din motive direct sau nu legate de Platformă, din motive tehnice sau din motive comerciale. 

Administratorul Platformei își acordă dreptul de a modifica în orice moment aceste prevederi fără o oferi o notificare în prealabil a Utilizatorului și fără a prezenta o motivație scrisă Utilizatorului. Administratorul Platformei nu este responsabil de bunăstarea echipamentului electronic utilizat pentru accesarea Platformei. Administratorul Platformei are dreptul de a șterge în orice moment informațiile publicate pe Platformă sau chiar Platforma în întregime, fără a oferi o notificare în prealabil Utilizatorului și fără a oferi o motivație scrisă.

Administratorul platformei va face toate demersurile necesare și rezonabile pentru a corecta eventuale erori ce pot fi reglementate de către acesta cu scopul de a oferi o experiență de încredere Utilizatorului în cadrul Platformei.

6. Plata serviciilor și returnarea plății

Serviciile oferite de Platformă sunt realizate contra cost și înregistrate fiscal de către Administratorul Platformei. Plata se face prin card bancar, prin intermediul platformei Stripe.com, înaintea înregistrării solicitării de Serviciu. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții, nu puteți beneficia de Serviciile Platformei. Returnarea plății se poate face doar în cazul în care Serviciul nu a fost oferit (trimiterea unui document pdf denumit raport de consultanță medicală dermato-venerologică, participarea la o conferință video online) și doar în primele 7 zile lucrătoare din momentul efectuării solicitării.

Administratorul platformei are dreptul de a modifica în orice moment aceste condiții fără a oferi o notificare în prealabil Utilizatorului și fără a oferi o motivație scrisă.

7. Utilizarea platformei de către persoane cu vȃrsta sub 18 ani

Utilizarea platformei de către persoane cu vȃrsta sub 18 ani este interzisă. Administratorul Platformei nu își asumă responsabilitatea pentru accesarea Platformei de către minori. Serviciile pot fi oferite minorilor doar în cazul în care solicitarea a fost realizată de către părinți sau tutorele legal.

 

8. Medicii

Utilizatorul acceptă faptul că Medicii asociați serviciului de consultanță medicală dermato-venerologică prin intermediul Platformei nu sunt angajați ai Platformei, astfel încȃt nu se poate considera faptul că își exercită profesia de medic sub formă de persoană fizică independentă pe baza unui contract încheiat cu Platforma sau cu Administratorul Platformei, în sensul art. 385 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ("Legea nr. 95/2006"). În consecință, Medicii sunt exonerați de orice răspundere pentru oferirea de informații medicale prin intermediul Platformei.  Utilizatorul acceptă faptul că Medicii nu sunt responsabili pentru prejudicii apărute în urma exercitării profesiunii în situații precum condiții de lucru nefaste sau necorespunzătoare sau atunci cȃnd actionează de bună-credintă în situații de urgență, cu respectarea competențelor.

În cazul în care o instanță judecătorească va stabili faptul că Medicii nu sunt exonerați în totalitate de răspundere în temeiul articolului  de mai sus, Medicii vor fi exonerați de răspundere în temeiul cazurilor de limitare a răspunderii prevăzute în art. 654 (2) din Legea nr. 95/2006. Utilizatorul acceptă faptul că Platforma/Administratorul Platformei nu este o unitate sanitară publică sau privată, așadar nu i se poate angaja răspunderea în temeiul art. 657 din Legea nr. 95/2006 sau pe baza oricărui alt temei legal.

Utilizatorul acceptă prevederile de mai sus, potrivit art. 1203 din Codul Civil.

9. Serviciul

Serviciul oferit de Platformă se referă la informații medicale generale și dermato-venerologice furnizate de către Medicii Platformei Utilizatorului. Serviciul are scop informativ și educațional și nu substituie un consult medical de specialitate în nicio circumstanță. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru acțiunile întreprinse în urma Serviciului, iar Administratorul platformei sau Medicii sunt exonerați de orice răspundere, iar Serviciile nu ar trebui în nicio situație să anuleze sau să amâne un consult medical de specialitate. Serviciile Platformei nu trebuie să fie utilizate în situații de urgență.

 

10. Litigii 

Orice conflict apărut între Utilizator/Platformă/Administratorul platformei/Medici va fi soluționat pe cale amiabilă prin înțelegere între părți. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a Municipiului București.

11. Modificarea termenilor și condițiilor

Administratorul platformei are dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile fără a oferi o notificare în prealabil Utilizatorului și fără a oferi o motivație scrisă.