Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Platforma www.info-derm.com se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv  Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (RGPD). 

Platforma www.info-derm.com este administrată de SC Dermada Vision S.R.L., cu sediul în Strada Grigore Cobălcescu nr. 7, mansardă, camera 1, ap. 14, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. de ordine J40/3693/11.03.2020 și Codul Unic de înregistrare 42391460 ce se va preocupa de protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și se supune controlului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Platforma www.info-derm.com prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință, pentru scopuri legitime, iar orice informație furnizată este prelucrată prin mijloace automate sau manuale, în funcție de caz. Utilizarea Platformei www.info-derm.com și solicitarea unui serviciu atașat acesteia presupune consimțămȃntul dumneavoastră expres și neechivoc privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Platorma www.info-derm.com. Datele dumneavoastră nu vor fi utilizare în scop de marketing sau în scop de a crea profiluri pe diferite platforme electronice ale terților.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Platforma www.info-derm.com sunt date de identificare (nume, e-mail, număr de telefon, adresă, IP, date bancare) și date privind starea dumneavoastră de sănătate. Datele sunt stocate și protejate atȃt timp cȃt deservesc scopului pentru care au fost prelucrate sau până la solicitarea ștergerii acestora.

Datele/informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanților legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, altor persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autorități judecătorești, birouri de executori judecătorești, cabinete de avocatură, secții de poliţie, organe de urmărire penală şi alte instituții abilitate de lege să solicite informaţii.

 

Regulamentul conferă diferite drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale pe care le regăsiți pe site-ul https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:
Sediul ANSPDCP - Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti, Telefon: 031.805.92.11, Fax: 031.805.96.02 Internet: www.dataprotection.ro E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, Administratorul platformei a fost numit Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) și poate fi contactat pentru întrebări suplimentare sau pentru solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal la adresa de e-mail infoderm.contact@gmail.com. Pentru solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal vă rugăm să ne trimiteți o cerere în scris semnată și datată.