Politica de confidențialitate

1. Introducere

Platforma www.info-derm.com, precum și Administratorul Platformei și Medicii colaboratori sunt constant preocupați de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. În continuare, vă vom prezenta implicațiile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul accesării și utilizării paginii de internet www.info-derm.com.

2. Ce categorii de date personale vor fi prelucrate?

În cazul utilizării site-ului www.info-derm.com, în momentul solicitării unuia dintre serviciile noastre de consultanță medicală dermato-venerologică, datele personale pe care trebuie să ni le furnizați includ numele dumnevoastră complet, vȃrsta, adresa e-mail, precum și detalii privind afecțiunea dumneavoastră dermatologică sau venerologică și fotografii ce relevă leziunea/leziunile în cauză. Aceste date vor fi introduse în cadrul formularelor de contact și în cadrul formularelor de programare.

3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

a. Primul scop pentru furnizarea și implicit prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este asigurarea unor mijloace eficiente de comunicare între dumneavoastră și Platforma www.info-derm.com.

b. Furnizarea datelor referitoare la starea dumneavoastră de sănătate are ca scop analiza acestor elemente și formularea unui răspuns pentru solicitarea dumneavoastră în cadrul unuia dintre serviciile de consultanță dermato-venerologică. 

Trimiterea unei solicitări de consultanță medicală dermato-venerologică de către dumneavoastră pe site-ul www.info-derm.com are la bază consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Lipsa acestui consimțământ atrage după sine imposibilitatea accesării serviciilor www.info-derm.com.

c. Furnizarea datelor de tip e-mail și nume complet pot fi prelucrate în cazul necesității soluționării unei reclamații, plângeri sau altor sesizări. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail infoderm.contact@gmail.com.

4. Care este durata prelucrării datelor cu caracter personal?

Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este valabilă până în momentul în care dumneavoastră solicitați ștergerea acestora sau pȃnă în momentul desființării Platformei www.info-derm.com. Scopul păstrării datelor dumneavoastră este de a oferi o analiză completă a istoricului afecțiunii dermato-venerologice în cazul în care doriți să realizați controale ulterioare. Datele pe care ni le furnizați sunt trimise și stocate prin aplicațiile Gmail și Drive susținute de Google Cloud. Puteți să ne solicitați în orice moment ștergerea datelor dumneavoastră personale prin e-mail la adresa infoderm.contact@gmail.com, sub forma unei cereri semnate și datate. Este posibil ca în urma solicitării ștergerii datelor dumneavoastră personale, Platforma www.info-derm.com să anonimizeze aceste date, ștergând astfel caracterul personal al acestora și să continue să le utilizeze în acest fel.

5. Vor fi dezvăluite datele cu caracter personal?

Nu, Platforma www.info-derm.com nu va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal terților, iar orice informație furnizată va avea caracter de anonimitate. Excepție de la această regulă este solicitarea unor instanțe judecătorești competente în acest sens.

6. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal?

Legislația în vigoare vă oferă următoarele drepturi: (a) dreptul la informare (dreptul de a primi detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal), (b) dreptul de acces la date (dreptul de a primi informații privind modul de prelucrare, scopul, durata), (c) dreptul la rectificare (dreptul de a vă modifica datele cu caracter personal furnizare în care de erori sau completări), (d) dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a ne solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întȃrzieri nejustificate din motive precum faptul că prelucrarea acestora nu mai e necesară pentru obținerea scopului pentru care sunt colectate sau prelucrare, prelucrare ilegală, alte motive justificate), (e) dreptul la portabilitatea datelor, (f) dreptul de a fi notificat în cazul încălcării securității datelor, (g) dreptul de a vă opune prelucrării, în condițiile legale aplicabile, (h) dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

7. Cum pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal?

Solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal se poate face în orice moment prin cerere semnată și datată la adresa de e-mail infoderm.contact@gmail.com.

8. Modificarea Politicii de confidențialitate

Politica de confidențialitate poate fi modificată oricând de către Administratorul Platformei fără a fi necesară informarea în prealabil a utilizatorului și fără a furniza o justificare scrisă.

  • Facebook
  • Instagram

București, Romȃnia

© Copyright 2020. Toate drepturile rezervate.